بسته‌ی انتخاب رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید

دقت کنید که انتخاب رشته حضوری فقط در شهرهای تهران ، اصفهان ، مشهد ، فلاورجان ، بروجن ، مبارکه ، فارسان و رفسنجان برگزار میشود

انتخاب رشته غیر حضوری
  • ارائه پکیج انتخاب رشته شامل دفترچه ، فرم ها و غیره

  • سه جلسه مشاوره بصورت تماس تصویری

  • مشاورین متخصص انتخاب رشته / رتبه برترهای کنکورهای سال‌های قبل

  • بررسی نهایی کدرشته ها توسط مهندس نظری

انتخاب رشته حضوری
  • ارائه پکیج انتخاب رشته شامل دفترچه ، فرم ها و غیره

  • سه جلسه مشاوره بصورت حضوری

  • مشاورین متخصص انتخاب رشته / رتبه برترهای کنکورهای سال‌های قبل

  • بررسی نهایی کدرشته ها توسط مهندس نظری