همکاری به عنوان مشاور تحصیلی در مراکز تحت هدایت مهندس نظری ، نیازمند گذراندن دوره های تربیت مشاور ایشان که شامل 20 دوره آموزشی هست و کسب نمره قبولی در امتحانات مربوط به هر دوره می باشد.
هزینه این دوره ها با احتساب 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت روی سایت در طول 10 ماه از حقوق پرداختی به صورت ماهیانه کسر می گردد.
درصورت تمایل به آغاز همکاری (حتی اگر دوره ای نگذرانده اید ) فرم زیر را تکمیل کنید ، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات تکمیلی را با شما در میان خواهند گذاشت.

 • اطلاعات فردی

 • سوابق تحصیلی - دوره دبیرستان

 • سوابق تحصیلی - دوره کارشناسی

 • سوابق تحصیلی - دوره کارشناسی ارشد

 • سوابق تحصیلی - دوره دکتری

 • سوابق مشاوره

 • لطفا در کادر زیر اطلاعات آخرین مرکزی که به عنوان مشاور تحصیلی که در آن شاغل بودید شامل مدت اشتغال، حقوق دریافتی در ماه، تاریخ اتمام همکاری و علت ترک آن را بنویسید
 • لطفا در کادر زیر اطلاعات مرکز ماقبل آخر که به عنوان مشاور تحصیلی که در آن شاغل بودید شامل مدت اشتغال، حقوق دریافتی در ماه، تاریخ اتمام همکاری و علت ترک آن را بنویسید
 • خود ارزیابی مهارت های فردی مورد نیاز

  لطفا به هریک آیتم های زیر، به خودتان مطابق دستور العمل زیر نمره بدهید
  عالی = 5 ، متوسط رو به بالا = 4 ، متوسط = 3 ، متوسط رو به پایین = 2 ، ضعیف = 1
  محدودیتی در انتخاب نرم افزارها ندارید ولی در صورتی که تسلط شما در نرم افزار انتخاب شده در سطح متوسط و یا پایین در شما وجود داشته باشد و هنگام مصاحبه فردی این مورد تشخیص داده شود، یک نمره منفی تاثیرگذار برای گزینش شما لحاظ خواهد شد.
 • این قسمت می تواند شامل افتخارات، دوره هایی که در این حوزه گذرانده اید و دیگر توانمندی های خاص شما باشد