• سوالات مشاوره ای خود را به صورت تیتروار در این قسمت بنویسید
    سوالاتی که پرتکرار باشند در جلسات پرسش و پاسخ توسط مهندس بهروز نظری پاسخ داده خواهد شد
    سوالات شخصی شما نیز در صورت مهم بودن از طریق مشاورتان برایتان ارسال می شود
  • به احتمال زیاد نام کاربری باید کد ملی شما باشد
  • نام مشاورین بر اساس حروف الفبا مرتب شده است
  • سوالات خود را، در قسمت زیر آن را بنویسید:
  • * در صورت برخورد به هر مشکلی در ارائه خدمات مرکز مشاوره، می توانید به صورت مستقیم از طریق دایرکت اینستاگرام مهندس نظری به آدرس behrouz_nazari@ به ایشان منتقل کنید.
    ممنون که در مجموعه ما هستید