• گرفتن بازخورد در بازه های منظم و مشخص در حین انجام یک کار باعث رشد همیشگی خواهد بود.
  شما برای گرفتن بازخورد از درس خواندن خودتان در آزمون های کانون شرکت می کنید و هر دوهفته یکبار به صورت منظم بازخورد کارتان را می گیرید و روش های خود را برای رشد کردن، بهبود می بخشید.
  ما نیز برای رشد همیشگی در ارائه خدمات در مرکز مشاوره، به بازخوردهای منظم از سمت شما عزیزان نیاز داریم.
  تمامی نظراتی که در این صفحه برای ما می نویسید، به مشاور شما به هیچ وجه منتقل نخواهد شد و فقط در اختیار مهندس بهروز نظری قرار خواهد گرفت تا بررسی نکات توسط ایشان به عنوان راهبر مرکز مشاوره و ایجاد تغییرات لازم، مجموعه بتواند در ادامه مسیر با کیفیت بالاتری کنار شما عزیزان باشد.
 • ارزیابی کمی و کیفی خدمات مرکز مشاوره در نیمسال اول

  لطفا به هر کدام از موارد زیر یک عدد بین صفر تا 5 مطابق دستورالعمل امتیاز بدهید.
  5= عالی 4 = متوسط رو به بالا 3= متوسط 2= متوسط رو پایین 1= بد
  * لازم به ذکر است اگر امتیازی به غیر عدد 5 ثبت کنید می بایست علت کسر امتیاز را قید کرده و برای ما بنویسید خواسته دقیق شما برای دادن امتیاز 5 چه می باشد. در صورت ننوشتن علت کسر نمره، نظر شما در بررسی عملکرد خدمات توسط مهندس بهروز نظری لحاظ نمی شود
  اگر امتیازی به غیر عدد 5 ثبت کنید می بایست علت کسر امتیاز را قید کرده و برای ما بنویسید خواسته دقیق شما برای دادن امتیاز 5 چه می باشد. در صورت ننوشتن علت کسر نمره، نظر شما در بررسی عملکرد خدمات توسط مهندس بهروز نظری لحاظ نمی شود
  اگر امتیازی به غیر عدد 5 ثبت کنید می بایست علت کسر امتیاز را قید کرده و برای ما بنویسید خواسته دقیق شما برای دادن امتیاز 5 چه می باشد. در صورت ننوشتن علت کسر نمره، نظر شما در بررسی عملکرد خدمات توسط مهندس بهروز نظری لحاظ نمی شود
  اگر امتیازی به غیر عدد 5 ثبت کنید می بایست علت کسر امتیاز را قید کرده و برای ما بنویسید خواسته دقیق شما برای دادن امتیاز 5 چه می باشد. در صورت ننوشتن علت کسر نمره، نظر شما در بررسی عملکرد خدمات توسط مهندس بهروز نظری لحاظ نمی شود
 • اگر نکته ای در زمینه ارائه خدمات هست که تمایل دارید به مهندس بهروز نظری منتقل کنید، در قسمت زیر آن را بنویسید:
 • ممنون که با نظرات دقیق خودتان به ما بازخورد خدمات را ارائه می کنید. حتما از نظرات شما برای ارائه خدمات بهتر به شما بهره خواهیم برد.
  همانطور که در ابتدا بیان کردیم تمامی نظرات شما فقط به مهندس بهروز نظری منتقل خواهد شد و به هیچ وجه به مشاور شما انتقال داده نمی شود تا شما به راحتی بتوانید نظرات خودتان را مطرح کنید.
  * در صورت برخورد به هر مشکلی در ارائه خدمات مرکز مشاوره، می توانید به صورت مستقیم از طریق دایرکت اینستاگرام مهندس نظری به آدرس behrouz_nazari@ به ایشان منتقل کنید.
  ممنون که در مجموعه ما هستید