• وقت همگی به خیر
  بهروز نظری با شما صحبت می کنه
  در این فرم سوالاتی از شما اول در مورد کیفیت خدمات ارائه شده از سمت مرکز مشاوره و دوم در مورد عملکرد خودتان در نیمسال اول پرسیدم
  تمامی نظراتی که در این صفحه برای من می نویسید، به مشاور شما به هیچ وجه منتقل نخواهد شد و فقط در اختیار من به عنوان راهبر مرکز مشاوره قرار خواهد گرفت تا با بررسی نکات و نظرات شما و ایجاد تغییرات لازم، مجموعه بتواند در ادامه مسیر با کیفیت بالاتری کنار شما عزیزان باشد.
  با حوصله و دقیق به سوالات پاسخ دهید
 • این کد، نام کاربری ورود به اسکای روم در وبینارهای دوشنبه می باشد
 • نام مشاورین به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است
 • فارسی تایپ کنید
 • ارزیابی کمی و کیفی جلسات و تماس های مشاور همراه در نیمسال اول

  تماس تلفنی می بایست بین 3 تا 5 دقیقه و با هدف نظارت بر اجرای برنامه باشد
  اگر گزینه ای به غیز از "عالی" انتخاب کردید، در کادر زیر علت آن را بنویسید
  شما می بایست هر ماه 2 جلسه فردی با مشاورتان داشته باشید
  مدت زمان هر جلسه فردی (حضوری یا غیرحضوری) می بایست بین 45 الی 75 دقیقه باشد
  در این سوال شما می توانید هر چند مورد از موارد بالا که در جلسات فردی برای شما انجام نمی شد را انتخاب کنید و اگر همه موارد اجرا می شد، مورد آخر را اتنخاب کنید
  اگر گزینه ای به جز عالی را انتخاب کردید، علت آن را در کادر پایین بنویسید
 • ارزیابی کمی و کیفی کارگاه های مشاوره ای مهندس بهروز نظری

  اگر گزینه ای به غیر "عالی" را انتخاب کردید، در کادر زیر علت آن را بنویسید
 • ثبت وضعیت عملکرد خودتان در نیمسال اول

 • نیازی به نوشتن دقیقه نیست به حروف بنویسید
 • در صفحه 182 دفتر برنامه ریزی این عدد را ثبت کرده اید، کافیست فقط میانگین بگیرید. اگر در دفتر برنامه ریزی گزارش ثبت نکردید در بخش مربوط بنویسید "ثبت نکردم"
 • در صفحه 182 دفتر برنامه ریزی این عدد را ثبت کرده اید، کافیست فقط میانگین بگیرید. اگر در دفتر برنامه ریزی گزارش ثبت نکردید در بخش مربوط بنویسید "ثبت نکردم"
 • اگر نکته ای در زمینه ارائه خدمات هست که در سوالات بالا مطرح نشده بود ولی تمایل دارید به مهندس بهروز نظری منتقل کنید، در قسمت زیر آن را بنویسید:
 • ممنون که با نظرات دقیق خودتان به ما بازخورد خدمات را ارائه می کنید. حتما از نظرات شما برای ارائه خدمات بهتر به شما بهره خواهیم برد.
  همانطور که در ابتدا بیان کردیم تمامی نظرات شما فقط به مهندس بهروز نظری منتقل خواهد شد و به هیچ وجه به مشاور شما انتقال داده نمی شود تا شما به راحتی بتوانید نظرات خودتان را مطرح کنید.
  * در صورت برخورد به هر مشکلی در ارائه خدمات مرکز مشاوره، می توانید به صورت مستقیم از طریق دایرکت اینستاگرام مهندس نظری به آدرس behrouz_nazari@ به ایشان منتقل کنید.
  ممنون که در مجموعه ما هستید