• این فرم مختص دانش آموزان ثبت نامی در مراکز مشاوره تحت هدایت مهندس بهروز نظری می باشد
    شما می توانید سوالات مشاوره ای، پیشنهادات و همچنین مشکلات احتمالی در ارائه خدمات مراکز مشاوره را از طریق این فرم مستقیما برای مهندس بهروز نظری ارسال کنید
    پاسخ سوالات شما در صورتی که به دیگر دانش اموزان هم کمک کند در کانال تلگرامی به آدرس t.me/behrouz_nazari توسط مهندس نظری به صورت ویس و یا فیلم پاسخ داده خواهد شد و اگر سوال شخصی باشد پاسخ به صورت ویس از طریق مشاور برایتان ارسال می شود
    از اینکه در مجموعه ما هستید خرسندیم و قطعا با ارائه خدمات شایسته قدردان اعتماد شما به مجموعه خودمان خواهیم بود
  • حداکثر تا 72 ساعت آینده پاسخ شما داده خواهد شد
    شما با دنبال کردن پیج اینستاگرام مهندس بهروز نظری به آدرس instagram.com/behrouz_nazari از مطالب پیج ایشان نیز می توانید استفاده نمایید