• شما در هر زمان از شبانه روز می توانید سوالات مشاوره‌ای و آموزشی خود را از طریق این فرم از مهندس بهروز نظری بپرسید.
    ایشان به صورت روزانه سوالات شرکت کنندگان اردوی نوروزی را مطالعه می‌کنند و پرتکرارترین سوالات را در وبینارهای مشاوره ای پاسخ می‌دهند.
  • موضوع و متن سوال

    توجه داشته باشید ، ابتدا باید موضوع سوال خود را انتخاب کنید و در هر بار ارسال فرم فقط مجاز به پرسیدن یک سوال هستید. برای مثال درصورتی که شما 4 سوال دارید می بایست 4 بار این فرم را کامل و ارسال کنید و در هر بار یک سوال با موضوع مرتبط را بپرسید .
  • فقط یک سوال تایپ کنید